Krystallsyke kan behandles, og de fleste blir helt friske etter behandling hos oss.

Annonsørbilag:


Krystallsyken er:

  • Den vanligste formen for svimmelhet
  • Ca 3-6 av 1000 opplever dette
  • Ofte etter hode skade eller sengeleie
  • Kommer ofte uten grunn hos de over 60
  • Rett diagnose gir enkel, rask og effektiv behandlingOpplever du å være ør, ustø, lett i hodet eller at du er på en båt? At du har bomull i hodet, balanseproblemer, er lettere beruset og på gyngende grunn – og gjerne med tåkesyn?


Akutt svimmelhet kommer i mange former, og er i Norge en sekke-diagnose som innbefatter mange følelser og tilstander.


Svimmelhet er en falsk følelse av at man selv eller omgivelsene er i bevegelse. I dagligtalen brukes også uttrykk som at det svartner for øynene, at man holder på å besvime, samt forvirring eller høydeskrekk


Krystallsyke forekommer hos ca 1,6% av befolkingen, og utgjør ca 20% av alle som oppsøker behandling av krystallsyke for svimmelhetsplager.


Her kan du lese mer om Krystallsyken og behandling.


Krystallsyke forekommer oftest hos personer over 60, men personer helt ned i 20-årene kan også bli rammet. Vi blir som befolking stadig eldre, og dette øker derfor forekomsten av krystallsyke. Ca 50% av all svimmelhet hos de over 60, skyldes krystallsyke. En studie viste at ca 9% av en gruppe urbane eldre hadde udiagnosert krystallsyke.


Her kan du lese mer om: